Anders

Arduino Automatic Irrigation Plant Water System

Afbeeldingsresultaat voor water system arduino


Inleiding

In de module “Arduino” moesten we zelf een project bedenken. we zochten op internet een paar modules die we konden maken. Het Automatic Irrigation Plant Water System sprak ons het meeste aan. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan.

In deze handleiding gaan wij uitleggen hoe we te werk zijn gegaan, welke stappen we hebben genomen, waar we tegen aanliepen en welk resultaat we hebben behaald

Hoe werkt het systeem?

De sensor in de grond meet de weerstand van de aarde. Als de aarde een te hoge weerstand heeft krijgt deze voeding vanuit de pomp door middel van water. De computer kijkt elke keer of er voldoende water in de aarde zit en als dat niet het geval is stuurt die een seintje naar de voeding. De voeding stuurt de motor aan, waardoor de pomp gaat draaien en water vrijkomt.

Het materiaal:

 • Een vochtigheid sensor
 • Aarde
 • Water(H2O)
 • Een pomp van 12V
 • Waterbuisjes
 • Een voeding(power supply van 5V
 • Een relay
 • Aansluitingsdraadjes (Male and Female)
 • Een elemeyer
 • De computercode
 • Een Arduino Uno bord
Voorbeeld van afbeelding

De schets van het Water System en hoe alles op elkaar is aangesloten.

Afbeeldingsresultaat voor water system arduino

Bron: https://www.google.com/search?q=water+system+arduino&tbm=isch&chips=q:water+system+arduino,online_chips:automatic+irrigation+system&client=firefox-b-d&hl=nl&ved=2ahUKEwiUjr-xq8nnAhUPyKQKHX-UDLcQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jHSfzq0KvrMBAM&imgdii=2YRcl0amgP1CSM

De code:

int motorPin = A0; // pin that turns on the motor
int blinkPin = 12; // pin that turns on the LED
int watertime = 5; // how long to water in seconds
int waittime = 60; // how long to wait between watering, in minutes

void setup() {
pinMode(motorPin, OUTPUT); // set A0 to an output so we can use it to turn on the transistor
pinMode(blinkPin, OUTPUT); // set pin 13 to an output so we can use it to turn on the LED
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// read the input on analog pin 0:
int sensorValue = analogRead(A1);
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(1); // delay in between reads for stability
digitalWrite(motorPin, HIGH); // turn on the motor
digitalWrite(blinkPin, HIGH); // turn on the LED
delay(watertime*1000); // multiply by 1000 to translate seconds to milliseconds

digitalWrite(motorPin, LOW); // turn off the motor
digitalWrite(blinkPin, LOW); // turn off the LED
delay(waittime*20); // multiply by 60000 to translate minutes to milliseconds
}

Het resultaat:

Het Automatic Irrigation Plant Water System heeft bij ons niet gewerkt. We hebben alle onderdelen los van elkaar getest, om te kijken of daar een fout in zat. Dat was niet het geval, dus denken we dat de fout te vinden is in de aansluiting en/of de code. We hebben aan verschillende docenten hulp gevraagd om ons te helpen maar helaas heeft dat weinig resultaat geleverd. We hebben er elke week hard aan gewerkt en zijn toch nog tot veel kennis gekomen over dit onderwerp. Wat wij zouden kunnen aanraden is dat je ervoor moet zorgen dat je de basis van het Arduino computersysteem goed snapt. Dit was bij ons niet het geval. Wij raden aan een makkelijker project te kiezen en/of het jezelf niet te moeilijk te gaan maken.

De bronnen:

Voor de rest zijn we tot onze informatie gekomen van docenten, TOA en uit ons zelf.

Project gemaakt door: Kiki-Jane van Iterson en Julie van der Schaft.

Uit klas H4C
Begeleidende docent: B. Kappe en K. de Vroom.

Inleverdatum: 11-2-2020

Leave a Reply