Anders

Variatie magic 8-ball

Wij hebben iets gemaakt wat al bestaat met onze eigen aanpassingen eraan. In plaats van een piezo gebruiken we twee POT- meters, de ene dient voor de scherpte en de felheid en de andere is een aan/uit knop.

de benodigdheden voor het maken van onze arduino robot zijn:

– arduino uno

– breadboard

-23 draadjes ( mannetje-mannetje)

-weerstand van 330 Ohm

– liquid crystal 2 x 16 LCD display

-2 POT-meters

Werkwijze:

Picture of Assemble

Dit is hoe je het moet monteren:

1.Kijk naar de foto. Sluit het LCD-scherm aan op de pen die op de afbeelding is aangegeven en op de potentiemeter.

2.Plaats de versnellingsmeter in het breadboard.

3.Sluit VCC op de accelerometer aan op 3.3v op de Arduino

4.Verbind GND op de versnellingsmeter met aarde.

5.Sluit Z-OUT op de accelerometer aan op analoge ingang 0.

6.Sluit SLP aan op 3.3v op de Arduino.

De code:

#include <LiquidCrystal.h> //For LCD
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); //Hookup
String phrases[] = /* Known phrases */{“Ask again later”, “It is certain”, “Without a doubt”, “Yes – definitely”, “As I see it, yes”, “Most likely”, “Outlook good”, “Yes”, “My reply is no”, “Very doubtful”, “No”, “Not a chance”, “No way”, “Absolutely not”, “I doubt it”, “Ask again”, “I’m uncertain”};
String output;
int numberofphrases = 17; //Number of phrases known, must be the same as, well, the number of phrases known

void setup ()
{
randomSeed(analogRead(5)); //Seed for random number generation
lcd.begin(16, 2); //16×2 lcd
}

void loop ()
{
int z = analogRead(0); //Reading of z axis
if (z > 870 || z < 490) //Limits- change if you want to, depending on how hard you shake things
{
lcd.clear();
output = phrases[random(numberofphrases)]; //Chooses phrase
lcd.print(output); //Displays it
}
delay(400); //Waits for a bit
}

Alhoewel dit niet ons eigen idee is, maar het idee/project van “https://www.instructables.com/id/Digital-Magic-Eight-Ball/”. Hebben we hierbij wel onze eigen aanpassingen toegepast door middel van twee knoppen te veranderen in potentie meters. Zodat je ook de felheid en scherpte van het LSD-scherm kan aanpassen.

-geschiedenis van de magic-8-ball

In de huidige vorm bestond de Magic 8-Ball nog niet tot 1950. Het functionele cylindrisch gedeelte werd uitgevonden door Albert C. Carter, ge├»nspireerd door een apparaat waarmee “de geesten schrijven” dat werd gebruikt door zijn moeder Mary, een helderziende uit Cincinnati. Max Levinson, een winkeleigenaar, werd benaderd door Carter voor de distributie van het apparaat. Daarop contacteerde Levinson zijn schoonbroer, Abe Bookman. In 1944 diende Carter een octrooi in voor zijn apparaat en in 1946 droeg hij het over aan Bookman, Levinson, en een andere partner wat daarna Alabe Crafts, Inc. (Albert en Abe) werd. Alabe Crafts bracht het product uit als de The Syco-Seer. Carter, die volgens Bookman een alcoholist was, stierf ergens voordat het octrooi in 1948 werd verleend. Bookman maakte na Carter’s dood verbeteringen aan de Syco-Seer en in 1948 werd het ingekapseld in een iriserende kristallen bol. Hoewel het vernieuwde apparaat onsuccesvol bleek, trok het de aandacht van Brunswick Billiards uit Chicago. In 1950 gaven ze Alabe Crafts de opdracht een versie te maken in de vorm van een traditionele zwart-witte 8-bal.

 

 

 

Leave a Reply