NLT

Arduino met Display

In deze instructable gaan we uitleggen hoe je een display kunt instellen met de Arduino. We nemen een deel van de code van funmetelektronica-site over. In tutorial 13 werken ze ook met de display. Die code gaan we gebruiken. Daarnaast gaan we een stukje code toevoegen, om zo het toetsenbord te kunnen aansluiten op de display.

#include <LiquidCrystal.h> //bibliotheek van LCD

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);    //hier is de LCD aangesloten

double Thermister(int RawADC) {
double Temp;
Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));
Temp = Temp - 273.15; // Omrekenen Kelvin naar Celcius

return Temp;
}
byte graden[8] = { //zelfgemaakt teken (CustomCharacter)
0b00111,
0b00101,
0b00111,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
};
void setup() {
lcd.createChar(1, graden);
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();

Serial.begin(115200);
}

void loop() {
Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.print(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.setCursor(4,0);
lcd.write(1);
lcd.print("C");
delay(100);
lcd.clear();
}

Dit is de code die we hebben overgenomen van de funmetelektronica site. Hier gaan wij wat aanpassingen doen. Hier hebben ze de lcd verbonden met de temperatuur meter. Wij willen niet dat de temperatuur op de lcd komt, maar een tekst die wij typen. In de code zie je twee delen. Een deel laat de temperatuurgegevens naar de lcd overbrengen. Dit willen wij dus weghebben. De code die op de lcd komt te staan, gaan wij veranderen in een tekst die wij willen.

Wij hebben de arduino constructie ook van de funmetelektronica site overgenomen, alleen hebben wij het gedeelte wat de temperatuurmeter aanstuurt en overbrengt naar de lcd  weggehaald.

arduino displayyarduino display

In deze code hebben we het temperatuur gedeelte weggehaald:

#include <LiquidCrystal.h> //bibliotheek van LCD

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);    //hier is de LCD aangesloten
};
void setup() {
lcd.createChar(1, graden);
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();

Serial.begin(115200);
}

void loop() {
Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.print(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.setCursor(4,0);
lcd.write(1);
lcd.print("C");
delay(100);
lcd.clear();
}

Nu hebben we het gedeelte over wat de display aanstuurt.

Wij zouden nu bij lcd.write en lcd.print een woord moeten kunnen invullen die op onze display komt.

#include <LiquidCrystal.h> //bibliotheek van LCD

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);    //hier is de LCD aangesloten
};
void setup() {
lcd.createChar(1, graden);
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();

Serial.begin(115200);
}

void loop() {
Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.print(int(Thermister(analogRead(0))));
lcd.setCursor(4,0);
lcd.write(ANNEBELLE);
lcd.print("C");
delay(100);
lcd.clear();
}

 

Dit werkt helaas niet bij onze arduino.

Leave a Reply