NLT

FME les 13: temperatuur lcd

In deze instructable gaan we laten zien hoe je een temperatuur sensor kan koppelen aan een lcd scherm met gebruik van de arduino uno.

hierbij hebben we gebruik gemaakt van de lessen via Fun met elektronica

(hier is ook de codering van en de plaatjes)

http://funmetelectronica.nl/tutorials-cat/_13_Temp_op_LCD

_13_temp_lcd780b

Hierboven is de schakeling weergeven voor het maken van de temp-lcd                               Hierbij is het essentieel om een 10 Kohm weerstand toe te voegen aan de thermistor. (aangezien deze niet tegen hoge voltages kan)

met deze schakeling is het mogelijk om de temperatuur (die word waargenomen door de thermistor) op een lcd weer te geven. Hiervoor hebben wij een potmeter toegevoegd voor het contrast van de lcd.

Als de schakeling compleet is (en juist is) word de codering toegevoegd voor de arduino. de codering en het circuit bestaat uit 2 delen:

  • De waarde verwerken van de thermistor. (in groen)

  • De waarde van de thermistor doorgeven aan de lcd. (in rood)

(code)

double Thermister(int RawADC) {

 double Temp;

 Temp = log(((10240000/RawADC) – 10000));

 Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * Temp) + (0.0000000876741 * Temp * Temp * Temp));

 Temp = Temp – 273.15; // Omrekenen Kelvin naar Celcius

 return Temp;

}

byte graden[8] = { //zelfgemaakt teken (CustomCharacter)

  0b00111,

  0b00101,

  0b00111,

  0b00000,

  0b00000,

  0b00000,

  0b00000,

  0b00000

};

void setup() {

  lcd.createChar(1, graden);

  lcd.begin(16,2);

  lcd.clear();

 Serial.begin(115200);

}

void loop() {

 Serial.println(int(Thermister(analogRead(0))));

 lcd.print(int(Thermister(analogRead(0))));

 lcd.setCursor(4,0);

 lcd.write(1);

 lcd.print(“C”);

 delay(100);

 lcd.clear();

}

het deel in blauw laat zien dat dit een loep is en dus steeds opnieuw de waarde van de thermistor checkt en deze doorstuurt.

door al deze stappen te volgen kun je zo ook zelf een eigen thermistor te koppelen aan een lcd.

Leave a Reply